ภาพกิจกรรมสหกิจศึกษา

ภาพกิจกรรมสหกิจศึกษา

กันยายน 25, 2020

การประชุมและหารือด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ บริษัท ปฐวิน จำกัด

เมื่อวันพุธที่ 23 กันยายน […]
กันยายน 21, 2020

ภาพบรรยากาศพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยฯ และ บริษัทไทยก้าวไกลกรุ๊ป จำกัด

เมื่อวันอังคารที่ 15 กันยา […]
กันยายน 10, 2020

ภาพกิจกรรม พิธีมอบรางวัลการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. 2563 ระดับเครือข่าย

เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภา […]
มีนาคม 23, 2020

ภาพบรรยากาศพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยฯ และ บริษัท โนว์เลดจ์ ไฟร์ อินฟินิตี้ จำกัด

เมื่อวันอังคารที่ 17 มีนาค […]