ภาพบรรยากาศ ภายในงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน (CWIE DAY) ครั้งที่ 14 ประจำปี พ.ศ.2567

การประชุมและสอบสัมภาษณ์ทุนส่งเสริมประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศ ภาคการศึกษาที่ 1/2567
มิถุนายน 7, 2024
วิธีการยื่นเอกสาร สก 01 และเลือกสถานประกอบการของนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2567
กรกฎาคม 8, 2024