Tag Archive: โครงการปฐมนิเทศ

ก.ค. 19

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2551

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2551

สหกิจศึกษาจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2551 ในวันที่ 30 ตุลาคม 2551 โดยมี อ.ณัชติพงศ์ อูทอง เป็นประธานเปิดงาน