Tag Archive: เกณฑ์การให้คะแนน

ม.ค. 09

โครงการแสดงนิทรรศการ และการประกวดแข่งขันโครงงาน/งานสหกิจศึกษาดีเด่น

3.แผนที่เดินทางมาคณะวิศวะ

โครงการแสดงนิทรรศการ และการประกวดแข่งขันโครงงาน/งานสหกิจศึกษาดีเด่น 1.โครงการ 2.กำหนดการโครงการ 3.แผนที่เดินทางมาคณะวิศวะ (คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่) 4.แผนผังอาคารจัดงาน 5.แบบตอบรับ 6. เกณฑ์การให้คะแนนการประกวดแข่งขันโครงงาน/งานสหกิจศึกษาดีเด่น