Tag Archive: ประชาคมโลก

ต.ค. 09

งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สหกิจศึกษานานาชาติ :หมากตัวสำคัญเพื่อก้าวทันประชาคมโลก”

                …

Continue reading »

Continue reading »

ก.ย. 24

เชิญร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สหกิจศึกษานานาชาติ :หมากตัวสำคัญเพื่อก้าวทันประชาคมโลก”

เครือข่ายสหกิจศึกษาของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน จั …

Continue reading »

Continue reading »