«

»

ก.พ. 08

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา”  รุ่นที่ ๓  ระหว่างวันที่  ๑๙ – ๒๒   มีนาคม  ๒๕๕๖  ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ  ในวันศุกร์ที่  ๑  มีนาคม ๒๕๕๖  ทาง www.coop.rmutt.ac.th

[important]ทั้งนี้่ขอให้ผุู้เข้าร่วมโครงการเตรียม คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค มาด้วย เพื่อใช้ประกอบการฝึกอบรม[/important]

 

  1. รายชื่อสถาบันเครือข่ายภาคกลางตอนบน
  2. แบบฟอร์มสำรองห้องพัก [แก้ไขปรับปรุง : วันที่ 08/03/2013]
  3. แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ-รุ่นที่ 3
  4. โครงการและกำหนดการ
  5. แบบฟอร์มสำรองห้องพัก (DOC) [แก้ไขปรับปรุง : วันที่ 08/03/2013]
  6. แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ-รุ่นที่ 3 (DOC)

แผนที่ ที่ตั้งสถานที่จัดงาน
Classic Kameo Ayutthaya

ใส่ความเห็น