«

»

ก.ค. 19

โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ สำหรับเครือข่ายสหกิจศึกษาของเครือข่ายอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน กลุ่มย่อยที่ ๑

สำนักสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  จัดโครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ สำหรับเครือข่ายสหกิจของเครือข่ายอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน กลุ่มย่อยที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดชลบุรี

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ

ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม1

ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม2

ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม3

 

ใส่ความเห็น