«

»

พ.ย. 29

บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) รับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานตามโครงการ “STT Experience Program” 2557

บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด จะเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานตามโครงการ “STT Experience Program” ประจำปีการศึกษา 2557

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ได้เข้าร่วมฝึกงานกับบริษัท พร้อมทั้งเสริมสร้างทักษะและศักยภาพของนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มทำงานจริงในสถานประกอบการ

sony01

ดาวโหลดใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติม

Sony-STT Experience Program-2
Sony-STT Experience Program-2
ใบสมัคร
162.9 KiB
225 Downloads
Details...
Sony-STT Experience Program
Sony-STT Experience Program
รายละเอียดเพิ่มเติม
305.1 KiB
308 Downloads
Details...