«

»

พ.ย. 29

บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) รับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานตามโครงการ “STT Experience Program” 2557

บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด จะเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานตามโครงการ “STT Experience Program” ประจำปีการศึกษา 2557

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ได้เข้าร่วมฝึกงานกับบริษัท พร้อมทั้งเสริมสร้างทักษะและศักยภาพของนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มทำงานจริงในสถานประกอบการ

sony01

ดาวโหลดใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น